Hvad er et maks-bud?

Når du byder på en auktion på Lagervarer.dk, angiver du den pris, som du maksimalt vil betale for varen/varepartiet. Men du kommer aldrig til at betale mere end lige netop det, der skal til, for at dit bud er højere end det næsthøjeste bud.

Forvirret? Her er et eksempel:

  • En vare er budt op på 200 kr. Næste bud skal være mindst 300 kr.
  • Du gider ikke sidde og bruge din aften på at byde frem og tilbage minut for minut for at vinde auktionen lige inden den udløber. Du vil gerne have varen, men du vil højst betale 2.000 kr. for den. Du byder derfor 2.000 kr. som dit maks-bud og går i seng.
  • Varen vil nu stå til at være budt op på 300 kr., som jo var det mindste bud der skulle til, for at slå det oprindelige. Andre kan ikke se, at du har budt 2.000 kr.

Hvad kan der nu ske? Her er et par muligheder:

  1. Ingen andre byder på varen, og auktionen udløber. Du vinder varen og skal betale 300 kr. for den.
  2. En anden afgiver et maks-bud på 800 kr. Men da du jo allerede har lagt et højere maks-bud, får han besked på, at hans bud ikke er højt nok. Varen er nu budt op til 800 kr. Hvis ingen byder højere, inden auktionen udløber, vinder du og skal betale 800 kr. for varen.
  3. En anden afgiver et maks-bud, der er højere end 2.100 kr., som er det mindste, der skal til for at slå dit bud. Han har nu det vindende bud, og du vil få besked om dette på mail. Hvis du eller andre ikke byder over hans hemmelige maks-bud, vil han vinde auktionen for 2.100 kr.