Hvordan byder jeg på en vare?

Der er 3 måder, at byde på. Den ene er "auktioner", hvor den, der kommer med det højeste bud vinder. Der er også "køb nu" funktionen, hvor du køber varen til en fast pris. Den 3 mulighed er "Giv et bud" Hvor man hver især kan byde sælger, og hvor sælger kan komme med individuelle modbud. Dette fortsætter indtil man evt. bliver enige om en pris og begge parter accepterer denne