Priser

Lagervarer.dk er en gratis handelsplads

Vi har besluttet at gøre det helt gratis at handle med varer og varepartier på Lagervarer.dk. Du kan derfor oprette så mange annoncer, du vil. Det er helt gratis.

I fremtiden vil der blive mulighed for at købe tillægsydelser som f.eks. fremhævning af sine annoncer og forskellige former for målrettet markedsføring.